സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകള്‍..!!!

on Tuesday, August 14, 2007

എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകള്‍..!!!

2 പേര്‍ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചു താങ്കളോ..?:

SHAN said...

സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയമ്രുതം
സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം
പാരതന്ത്ര്യം മാനികള്‍ക്ക്
മ്രുതിയേക്കാള്‍ ഭയാനകം

I wonder... said...

Vande Mataram